Đại sứ quán Vương quốc Hà lan thông báo về các sự kiện văn hóa và kinh tế liên quan tới người Hà Lan tại Ba Lan, tư vấn về luật hải quan và giải quyết các vấn đề lãnh sự.
Đại sứ quán mở cửa từ thứ hai đến thứ 6 từ 09.00-13.00 và 14.00-17.00.


Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa

liên hệ:

  • tel. (022) 559 12 00
  • fax. (022) 840 26 38

www.nlembassy.pl
https://www.facebook.com/nlembassypl