Đại sứ quán đặt cho mình nhiệm vụ quảng bá cho văn hóa Czech thông qua các thông tin chính xác và hỗ trợ cộng tác và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ quán in trên trang điện tử của mình các thông tin về lịch sử, văn hóa, chính trị và các điểm du lịch hấp dẫn.
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa

Kontakt:
  • tel.: 0048 22 52 51 850
  • fax: 0048 22 52 51 898
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mfa.cz/warsaw

https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Czech-Republic-in-Poland/139263622820698