Trang web chứa các thông tin về chủ đề các sự kiện văn hóa các ấn phẩm mới của các nhạc sỹ văn nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia Bungari trên toàn Ba Lan
Trong khuôn khổ trang web có cửa hàng ineternet, diễn đàn và trang ảnh.

Bulgaricus Edward Rejmer
ul. Świerkowa 13
05-075 Warszawa


kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.bulgaricus.com
https://www.facebook.com/BulgaricusForum