Instituto Español Sin Fronteras là trường tiếng Tây Ban nha tổ chức các lớp học ở các trình độ khác nhau. Trường cũng tổ chức các trại hè ngôn ngữ tại Tây Ban nha, dành cho các dự thính viên khóa học ở các độ tuổi khác nhau (chương trình: Tiêng Tây Ban nha dành cho thiếu niên, dành cho người có tuổi) và ở các lĩnh vực quan tâm khác nhau (văn học, biznes, thể thao, hoặc học hảy flamenco).
Instituto Español Sin Fronteras
Tại thư viện trường tổng hợp
ul. Mazowiecka 12
tel. 22 828 20 01 (02)
Warszawa

ul. Nowy Świat 35
tel. 22 830 61 02 
tel. 22 830 61 03 
Warszawa
Informacje ogólne:

www.sinfronteras.pl
https://www.facebook.com/InstitutoSinFronteras