Viện bảo tàng Lịch sử Người Do Thái Ba Lan là sáng kiến của Hội Żydowski Instytut Historyczny (viện Lịch sử Do thái) , giới thiệu đa phương tiện hiện đại về hàng nghìn năm lịch sử chung và những trả nghiệm của người Do Thái và người Ba Lan, từ thời trung cổ đến hiện. Bảo tàng cũng có nhiệm vụ phục hồi sự hiểu biết về tài sản giàu có của nền văn hóa Do thái Ba Lan, giá trị của thành quả và truyền thống Do thái đối với thế giới hiện đại.
Muzeum Historii Żydów Polskich

ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

Informacje i rezerwacje:
tel. (+48) 22 47 10 301
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat:
tel. (+48) 22 47 10 300
fax (+48) 22 47 10 398

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.polin.pl
https://www.facebook.com/jewishmuseum