Đại sứ quán Ý là cơ quan mà nhiệm là giữ gìn và phát triển sự cộng tác chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học giữa Cộng Hòa Ý và Cộng Hòa Ba Lan. Ambasada Włoska
Pl. Dąbrowskiego 6
00-055 Warszawa

  • Liên hệ
  • tel. ( 22) 826 34 71
  • fax. ( 22) 827 85 07
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ambvarsavia.esteri.it
https://www.facebook.com/AmbasciataDItaliaAVarsavia