Warsaw International Church tổ chức các buổi lễ thánh công giáo bằng tiếng Anh và các lớp học chủ nhật cho trẻ em (từ 11 giờ) và các lướp đồng ca (chủ nhật 10.30) .

liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 601-331-032

Warsaw International Church
ul. Miodowa 21b

www.wic.org.pl