Phòng văn hóa Đại sứ quán hoạt động nhằm đào sâu sự hiểu biết và hợp tác giữa Ba Lan và Iran, thông uq việc trao đổi thông tin tự do và tổ chức các chương trình mang tính chuyên nghiệp, giáo dục và nghề nghiệp.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu

ul. Królowej Aldony 22

03-928 Warszawa

 

kontakt:

0048 022 617 15 85

http://pl.warsaw.mfa.ir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

www.iranemb.warsaw.pl