Phòng văn hóa Đại sứ quán hoạt động nhằm đào sâu sự hiểu biết và hợp tác giữa Ba Lan và Iran, thông uq việc trao đổi thông tin tự do và tổ chức các chương trình mang tính chuyên nghiệp, giáo dục và nghề nghiệp.

 

Đại sứ quán Cộng Hòa Hồi Giáo Iran tại Ba Lan
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
+48 (22) 617 15 85