Studencki Klub Islandzki giới thiệu sự giàu có của văn hóa Islandia hoạt động từ tháng 10 năm 2005 trên trường đại học Tổng hợp Vác sa va. Trụ sở của Câulacj bộ là khoa Tiếng Ba Lan. Tại quán cà phê của Khoa tổ chức các cuộc họp của SKI. Bởi đại đa số những người có ýt tưởng thành lập và hội viên là người của Khoa ( Học sinh Ba Lan ngữ và Van hóa học), ngoài ra có các sinh viên của các khoa khác như tiếng Ý,, tiếng Pháp, hây Âu châu học.

Studencki Klub Islandzki

Uniwersytet Warszawski
Instytut Kultury Polskiej
Zakład Kultury Współczesnej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Gmach byłego Szpitala św. Rocha
pokój 04 (niski parter)
tel. 0-22 55 20 884

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.