Hội hữu nghị Ba Lan - Aia Nhỹ Lan hoạt động từ năm 1959. Cùng ccoongj tác với chính quyền ISlandia, Hội anh em tương ứng (hội hữu nghị Aia Nhỹ Lan _ba Lan ) tại thủ đô Reykjavik làm gắn chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
02-791 Warszawa
tel.  22 425 81 15