Cơ quan và trang web cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến du lịch tại Hủngai (máy bay, đường bộ Ba Lan Hungari) các thông tin về các đại điểm du lịch, các nơi tĩnh dưỡng, nghỉ mát, giá cả, cơ sở nhà trọ phòng ở, các văn phòng du lịch, ăn uống, ngay cả thông tin về thời tiết. Trên trang web có các thông tin về văn hóa, truyền thống của từng vùng tại Hungari . Magyar Turizmus Zrt.
Đại diện tại Ba Lan
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Dworkowa 2 lok. 16