Hội hữu nghị Ba Lan Na uy đã có 45 năm hoạt động, được thành lập vào những năm cuối của những năm 50 từ sáng kiến của một vài người sống tại vác sa va đại diện cho các quan điểm chính kiến khác nhau và nghề nghiệp khác nhau. Ngay từ đầu hoạt động mang tính xã hội và không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh chính trị. Chương trình hoạt động của hội là phát triển và thực hiện bằng các công cụ xã hội của công dựa vào tính sáng tạo, thiện chí và dấn thân xã hội của các thành viên.


Towarzystwo Polsko-Norweskie

Zarząd Główny

ul. Bracka 5, lok. 10, II p.
00-501 WARSZAWA

tel. +48 (0-22) 621-29-92
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretariat TP-N czynny jest: od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 19.00.

www.zgtpn.home.pl