Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej tại Ba Lan là đại diện nước ngoài của Công ty du lịch Slovakia, tổ chức của chính phủ để cổ vũ cho Slovakia trong ngành du lịch.

Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
Krakowskie Przedmieście 47/51 pok.3

Tel./Fax: 22 827 00 09
Kom.: 606 236 044
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.slovakia.travel

www.sacr.hej.pl