Quỹ Dom Holenderski tại Vác sa va là ngôi nhà của những người bạn và những người mến mộ văn hóa Ha Lan quy tụ quanh Hội Hữu nghị Ba Lan - Hà Lan (Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej). Tịa Ngôi nhà Hà Lan hàng tháng tổ chức các cuộc gặp gỡ có chủ đề của các thành viên và khách mời. Tại đó có thư viện, phòng đọc táp chí và sưu tập phim video.

Fundacja 'Dom Holenderski'

Ul. Katowicka 9
03-932 Warszawa
Tel./fax.: 22 616 20 91

www.tppn.pl
www.facebook.com/domholenderski/info