Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN)- hhooij hữu nghị Ba Lan- Hà Lan là tổ chức phi chính trị bất vụ lợi lấy cho mình mục đích hoạt động là đào sâu quan hệ hữu nghị Ba Lan -Hà Lan. Trong các cuộc gặp gỡ định kì các thành viên TPPN có cơ hội làm quen với các đại diện giới chính trị, kinh tế, văn hóa Ba Lan và Vương quốc Hà Lan mà công việc , mói uqan tâm hoặc cảm tình của họ liên quan đến hai đất nước.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej

Ul. Katowicka 9
03-932 Warszawa


Tel./fax.: 22 616 20 91

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

www.tppn.pl