Tại đại sứ quán có ban Văn hóa và báo chí mà nhiệm vụ của nó là quảng bá sâu rộng nhất cho văn hóa Phần Lan tại Ba Lan. Ban giữ gìn các quan hệ với truyền thông Ba Lan, các cơ sở văn hóa và các trường đại học. Tiếp khách từ 9-11 giờ
Ambasada Finlandii
ul. Fr. Chopina 4/8
00- 559 Warszawa

Kontakt:
tel.: (22) 598 95 00
fax: (22) 621 34 42
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoVarsova

www.finland.pl