Đại sứ quán Thụy điển quảng bá cho vă học Thụy điển (gặp gỡ các tác giả Thụy điển, giúp đỡ dịch các cuốn sách của họ), điện ảnh (tổ chức các buổi chiếu), ssan khấu ( mời các nhóm nhà hát, cộng tác cùng nhà hát Montovnia).


Ambasada Szwecji
ul. Bagatela 3
00-585 Warszawa

Kontakt i więcej informacji:
tel.: (22) 640 89 00
fax.:(22) 640 89 83
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw
https://www.facebook.com/AmbasadaSzwecji