Viện Lịch sử Do thái là cơ quan duy nhất tại Ba Lan đã từ vài chục năm nay chuyên về chủ đề Do thái. Viện có số lượng các hiện vật bảo tàng, sách, tác phẩm nghệ thuật liên quan đến văn hóa lịch sử của người Do thái Ba Lan lớn nhất.

Żydowski Instytut Historyczny

Tłomackie 3/5


Liên hệ:
tel: (22) 827 92 21
fax:(22) 827 83 72
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.jhi.pl