Tại đại sứ quán có thể nhận được các thông tin về văn hóa và du lịch và cả những vấn đề xã hội chính trị đương thời tại Lotva.

Ambasada Republiki Łotewskiej
ul. Królowej Aldony 19
03-928 Warszawa


Liên hệ:
tel. (22) 617 11 05
fax: (22) 22 617 11 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mfa.gov.lv/pl/poland