Trên trang nhà của đại sứ quán Litva có thể tiếp cận các thông tin về các ự kiện tại Ba Lan liên quan đến hợp tác - Ba Lan- Litva, các sự kiện văn hóa, được sứ quán tổ chức hoặc đồng tổ chức và do Trung tâm Văn hóa Litva tổ chức (Centrum Kultury Litewskiej ,Al. Ujazdowskie 12), và các thông tin về du lịch cũng như về cộng đồng người Litva sống tại Ba Lan.


Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 14

 

 

liên hệ:

tel. (48 22) 625 33 68
fax. (48 22) 625 34 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


http://pl.mfa.lt