Viện văn hóa Rumuni tại Vác sava thành lập vào tháng 6 năm 2006, hoạt động vì phổ biến sự hiểu biết về Rumuni, đặc biệt là ngôn ngũ và văn hóa Rumuni tại Ba Lan, giúp trao đổi văn hóa đối tác giữa Rumuni và Ba Lan.
liên hệ:
tel.: (+48) 22 629 16 56
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.icr.ro
https://www.facebook.com/pages/Rumu%C5%84ski-Instytut-Kultury-w-Warszawie/149358061784068?fref=ts


Rumuński Instytut Kultury
ul. Chopina 10