Hội đồng Anh là tổ chức đại diện cho Vương Quốc Anh và Bắc Ai len trong lĩnh vực hợp tác văn hóa và giáo dục. Hội đồng Anh bắt đầu hoạt động tại Ba lan từ năm 1938, là cơ sở thứ tư đặt ngoài Anh. Từ năm 1948 trụ sở chính của Hội đồng Anh được đặt tại đại lộ Al. Jerozolimskich tại Vacsava. Hội đồng Anh hiện nay là mạng lưới nhiều cơ sở với gần 7,5 ngàn nhân viên làm việc tại 233 thành phố và 109 nước trên thế giới. Một số hoạt động chính của Hội đồng Anh
- tổ chức các khóa học tiếng Anh, dành cho cả giáo viên và chuyên viên tiếng Anh,
- tổ chức các kỳ thi tiếng Anh chính thức.
- hỗ trợ các sự án nghệ thuật mang tính sáng tạo
- thông tin cho công dân Ba lan muốn học tập hoặc có học bổng tại Anh,
- hỗ trợ trao đổi giữa Anh và Ba lan
- hỗ trợ trao đổi khoa học và thông tin

Liên hệ:

British Council
Al. Jerozolimskie 59

tel.: (022) 695 59 00
fax: (022) 621 99 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

https://www.facebook.com/BritishCouncilPolska