Instituto Cervantes là tổ chức nhà nước Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1991, mà nhiêm vụ của nó là dạy và phổ biến tiêng Tây Ban nha, quảng bá cho văn hóa Tây ban nha và Âu mỹ -tây ban nha ở nước ngoài. Trụ sở của Viện nằm ở Madrit và địa điểm ở vùng lân cận Alcalá de Henares, nơi sinh ra của nhà văn Miguela de Cervantesa. Viện có chi nhánh tại bốn châu lục.

liên hệ:

(+48 22) 622 54 22

(+48 22) 622 54

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/instytut.cervantesa.warszawa

 

 


Instituto Cervantes in Warsaw

Instytut Cervantesa w Warszawie

22 Nowogrodzka St


 

www.varsovia.cervantes.es