Quỹ Shalom là tổ chức Mỹ- Ba Lan- Izrael do Gołdę Tencer, thành lập năm 1988.. Bà là diễn viên và đạo diễn Nhà hát Do Thái (Teatr Żydowski) mang tên Estery Rachel i Ida Kamińscy. Mục đích chính của các hoạt động là bảo tồn nền văn hóa và di sản Do thái trước sự lãng quên.

Fundacja Shalom
Pl. Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

Liên hệ:

  • tel. 620 30 36, 620 30 37, 620 30 38
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.shalom.org.pl