nhà hát Do Thái được thành lập năm 1950, trong kết quả của việc kết nối hai nhóm nhà hát biểu diễn tại Wroclaw và Łodz ł (trong những năm 1945-1950). trong các năm sau nhà hát có hoạt động ở các thành phố trên và có biểu diễn như khách mời tại khắp nơi trên toàn Ba Lan. Năm 1955 nhà hát được chuyển về Vác sa va, đến tòa nhà hiện đại (theo thiết kế của B. Pniewski).

 


Liên hệ:
tel. (22) 620-62-81
tel. (22) 620-70-25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskiej
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa


www.teatr-zydowski.art.pl