Mục đích của Hội văn hóa Do thái Beit Warszawa (Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa ) là gây dựng quảng bá cho truyền thống judaizm tiến bộ hiện có tại Ba Lan trước chiên tranh thế giwois thứ hai. "Beit" từ tiếng hebrai là ngôi nhà .
Beit Warszawalà một ngôi nhà luôn rộng mở cho tất cả những ai muốn tham gia vào công cuộc xây dựng một cộng đòng Do Thái tiến bộ không chỉ trong thuocỷs đo Vác sa va mà trên toàn Ba Lan. Xây dựng cộng đồng Do thái là đồng nghĩa với sự tham gia trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt văn hóa và tinh thần cả về nghĩa dân sự lẫn tôn giáo. Đó cũng là cách giới thiệu cho xã hội Ba Lan bản chất và sự giàu có của triết học và văn hóa Do Thái hiện đại. Đó là câu trả lời cho những ai đi tìm con đường của mình trong judaizm tiến bộ hoặc muốn mở rộng hiểu biết của mình về chủ đề văn hóa lịch sử Do Thái.

Beit Warszawa
Towarzystwo Kultury Żydowskiej
ul. Wiertnicza 113

Tel. 022-885-26-38

Fax. 022-885-89-82


 

 

 

 

www.beit-warszawa.org.pl