Viện Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương (Muzeum Azji i Pacyfiku) được thành lập vào năm 1973 từ sáng kiến của Andrzej Wawrzyniak, người đã chuyển cho tài sản Nhà nước các bộ sưu tập cá nhân nghệ thuật Indonesia.


Dyrekcja Muzeum
ul. Solec 24

Galeria Azjatycka
ul. Freta 5
tel.: (+48 22) 635 28 11


www.muzeumazji.pl