Viện Slovakia (Instytut Słowacki) tại Vác sa va thành lập ngày 13.10 năm 1993 do việc chia Trung tâm thông tin và văn hóa tiệp Khắc làm hai cơ quan riêng biệt.
Nhiệm vụ của Viện Slavakia tại vác sa va là quảng bá kiến thức và thông tin về Cộng hòa Slovakia trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giáo dục, khoa học, giới thiệu các miền, điện ảnh du lịch, nghỉ ngơi và phổ biến các dạng hợp tác mới trong sự phát triển quan hệ văn hóa, kinh tế, xã hội Ba Lan -Slovakia.
.

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Kolo 12/14a

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

www.instytutslowacki.pl