Diễn đàn văn hóa Áo, nhờ tính chất mở, các hoạt động phong phú, và vị trí thuận lợi ngay tại trung tâm thành phố là một cơ sở văn hóa được tín nhiệm, có sự hợp tác khăng khít với giới trí thức, khoa học, văn hóa của Ba lan. Vai trò chính của diễn đàn là khởi xướng, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật và khoa học giữa Ba lan và Áo. Ngoài ra, diễn đàn còn hỗ trợ và đòi hỏi các dự án vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ của hai nước, vì những mối quan hệ văn hoá và khoa học mang tính toàn cầu. Liên hệ:

Austriackie forum kultury

ul. Próżna 7/9
107-00 Warszawa

tel. (22) 526 88 00, 526 88 11

www.austria.org.pl
https://www.facebook.com/pages/Austriackie-Forum-Kultury/189837792445