Đại sứ quán tổ chức nhiều sự kiện văn hóa phong phú liên quan đến văn hóa: triển lãm ảnh, hội họa, các buổi hòa nhạc, giưois thiệu ẩm thực v.v. Đại sứu quán cũng tổ chức chiếu phim của các tác giả trong nước mình và giới thiệu sách với nhan đề "Głosy Polaków 1941-46" của Pirimkugow về số phận những người Ba Lan tại Uzbekistan.


Giờ làm việc thứ hai, thú tư, và thứ sáu 10.00 đến 12.00

 

Ambasada Republiki Uzbekistan w Polsce

 

ul.Kraski 21

tel.: (+4822) 894 62 30
fax: (+4822) 894 62 31
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

www.uzbekistan.pl