Forum Kenijsko-Polskie là tổ chức chính phủ phi lợi nhuận (non profit), đã hoạt động từ năm 2004 trong lĩnh vực gióa dục, xã hội, kinhtees và ngoại giao có mục đích giới thiệu cho người ba Lan nước Kenbia và ngược lại.

Forum Kenijsko-Polskie
ul.Górczewska 137
budynek Haribo

Kontakt:
tel. +48 (22) 386 52 17
fax: +48 (22) 863 22 60

www.kenya.com.pl