Nhà thờ do các cha đạo Bazylian chủ trì, ngoài việc truyền đạo còn thực hiện các hoạt động văn hóa trên địa phận của mình. Các cuộc gặp gỡ, hòa nhạc thánh được tổ chức trong phòng họp mới được sửa sang và trang hoàng của nhà thờ.
Sau buổi lễ thánh chủ nhật hàng tuần, các con chiên gặp nhau tại phòng khách đặt dưới hầm nhà thờ. Đây cũng là nơi tổ chức các buổi lễ và gặp gỡ với người theo đạo, ví dụ như vào dịp Giáng sinh và Phục sinh.

Liên hệ:

Nhà thờ đạo Greek Catholic
16 Miodowa