Cả Warszawa lẫn đất nước Ba Lan luôn là một nơi hội tụ các văn hóa khác nhau một cách khá phong phú. Có thể nói đây là sự kết hợp giữa tính cách,lịch sử và đặc điểm địa lý của người Ba Lan.
So với các nước Tây Âu, Ba Lan thuộc phía Đông với các sự ảnh hưởng lớn của văn hóa Đế quốc Đông La Mã cùng văn hóa Châu Á.Tuy nhiên đối với người dân Đông Âu, nước Ba Lan lại được coi là phần đầu phía Tây. Qua nhiều thế kỷ các chủng tộc khác đến đây định cư đã mang theo các nền văn hóa,các tôn giáo khác nhau trên đất nước này. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản đã hạn chế sự di cư và quá trình bình đẳng hóa xã hội mới bắt đầu.
Theo tôi, trên thế giới không có ‘hiện tượng đa văn hóa’ được hiểu như sư kết hợp các nhóm sống theo nội quy khác nhau mà đòi hỏi vừa kính trọng nhau vừa ở trình độ xã hội bằng nhau. Tôi nghiêng về những nhóm người kiên quyết bảo vệ các nét đặc trưng văn hóa riêng dưới các nền văn hóa thống trị mà Ba Lan với truyền thống gốc Giáo hội Công giáo Rôma là một trong số đó.Do đó hiện tượng đa văn hóa cũng như việc có mặt những người đại diện cho các văn hóa và tực lê phong phú – là một yếu tố liên tục cúa cuộc sống của Warszawa. Tại thủ đô có những người di cư từ Châu Phi, Châu Á, Trung Đông và ngay cả từ Nam Mỹ. Giữa họ rất là nhiếu người, như tôi, đã kiếm được nhà và đang làm thực hiện các giấc mơ của mình.


Tinh cách Ba Lan với người nước ngoài


Nói chung, liên quan giữa những người Ba Lan và người nước ngoài tùy theo khả năng giao tỉếp mà ở đây chính là ngôn ngữ. Theo kinh nghiệm của tôi khả năng nói tiếng Ba Lan lưu loát làm cho rào cản văn hóa mờ đi. Ngôn ngữ và sự hiểu biết văn hóa Ba Lan, tính hài hước và các nhân cách Ba Lan, làm cho tôi cảm thấy sự chấp nhận và sự kính trọng. Nhiều khi,do khả năng nói tiếng Ba Lan và sự khác biệt của mình, tôi cảm thấy nhiều sự quan tâm cùng sự quý mến.
Dân Ba Lan rất chân thành ,đôi khi một cách thái quá,thậm chí đôi khi vượt qua chừng mực. Một người Châu Phi đang sống ở Ba Lan - ông ấy cho là ở Pháp ( nước đầu tiên ông ấy di cư đến) không bao giờ bị chửi như ở Ba Lan. Mặt khác, cũng không bao giờ được mời vào nhà bạn. Ông ấy nói thêm là sự hiểu biết về tính cách của người Ba Lan làm cho mình hòa nhập vào xã hội thật sự.
Kinh nghiệm cộng đồng Việt Nam ở Warszawa cũng thế. Ai biết tiếng Ba Lan đều không có vấn đề với sự hòa nhập, Còn xuất xứ của họ không ảnh hưởng đến quan hệ với những người Ba Lan
Tôi nghĩ rằng đất nước Ba Lan có thể trở thành một ngôi nhà mới cho rất nhiều người nước ngoài, nếu chúng tôi cố gắng hiểu biết ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống Ba Lan.


Tác giả: Thu Ha Mai
Người dịch: Celestyna Losiak
Người dịch: Celestyna Losiak