Trong các nước Châu Âu, Ba Lan là một điểm đến được những người Việt Nam di cư lựa chọn. Số lượng người Việt đang ở đây được tính khoảng 50 nghìn người. Vào thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX làn sóng di cư thứ nhất đến Ba Lan chủ yếu là các nhóm sinh viên và các nhóm nghiên cứu sinh học tiến sĩ đến theo sự hợp tác khoa học giữa hai nước. Còn sau năm 1989, đã có nhiều hơn những người Việt Nam đến định cư ở Ba Lan vì nhiều lý do khác nhau nhưng chủ yếu là vì nguyên nhân kinh tế. Kinh doanh của người Việt ở Ba Lan
Cộng đồng Việt Nam tập trung chính ở các thành phố lớn như Warszawa, Kraków, Szczecin, Łódź, Gdańsk. Hiện này đa số người Việt Nam làm việc ở lĩnh vực ăn uống và buôn bán. Tại thủ đô có mạng lưới quán ăn và nhà hàng phương Đông rộng rãi- để phục vụ các món ăn Âu-Á hoặc món ăn Việt Nam truyền thống. Đối với người Ba Lan, món ăn Việt nổi tiếng nhất là nem rán.
Còn về lĩnh vực buôn bán – nơi hoạt đồng chủ yếu của người Việt Nam là Sân Vận Động Mười Năm và Wólka Kosowska ở đây hàng được bán nhiều nhất là giấy và quần áo.
Những người đến sống ở Ba Lan tự lập ra các nhóm đặc trưng khá phong phú: người thành phố, người nông thôn, giáo sư đại học, nghệ sĩ và nhà chính trị v.v.... Theo dự tính người Việt di cư đến từ miền Bắc và Trung-Bắc của Việt Nam.có số lượng vượt trội

Các hiệp hội,tổ chức Việt Nam ở Ba Lan
Tổ chức lâu đời nhất của người Việt ở Ba Lan là Hội đồng Văn hóa-Xã hội Việt Nam (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków) được những sinh viên du học sau khi tốt nghiệp thành lập vào năm 1986. Muc đích chủ yếu của TSKW là hòa hợp tầng lớp trí thức Việt Nam, củng cố và thúc đẩy văn hóa Việt Nam ở Ba Lan. Hiện nay tổ chức này bao gồm khoảng 200-300 thành viên.
Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam Thăng Long (không xa lắm từ Sân Vận Động Mười Năm) có một ngôi chùa là nơi của hoạt động tôn giáo và, thỉnh thoảng, các sự kiến văn hóa.
Một trong những tạp chí được người Việt Nam đọc đông nhất là Đàn Chim Việt với tổng số phát hành từ 100 đến 200 tờ báo. Hơn nữa, ở Sân Vận Động Mười Năm có thể mua được 6 tạp chí khác.

Đa số người Việt Nam có xu hướng quay về quê hương để xây dựng tương lai.Với những người già,lựa chọn hồi hương là kết quả của sự mong muốn đoàn tụ với người thân hoặc, còn với thanh niên là tìm kiếm được một công việc tốt với bằng tốt ngiệp đại học ở Châu Âu v.v.

Tình trạng người di cư Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Thế hệ trẻ đã lớn lên ở Ba Lan muốn sống và lập gia đình ở đây. Suy nghĩ cùng cách sinh họat của họ đã được thích nghi với văn hóa mới và đã trở thành một không gian thường nhật với họ.


Tác giả: Thu Ha Mai
Người dịch: Celestyna Losiak