Hội Grupa Studnia O. là một nhóm chuyên về nghệ thuật kể chuyện. Đây là hội của những người kể chuyện đầu tiên ở Ba Lan (nhóm được thành lập từ năm 1997). Nhóm bao gồm Beata Frankowska, Magda Górska, Paweł Górski, Jarek Kaczmarek, Agnieszka Aysen Kaim, Dorota Maciejuk, Małgorzata Litwinowicz. Các câu chuyện của Studnia bao gồm từ truyền thống văn hóa truyền miệng giàu có và đa sắc, thí dụ như chuyện cố tích, chuyện thần thoại, huyền thoại và sử thi của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Nghệ thuật kể chuyện được nhóm coi như là từng sáng tác nghệ thuật riêng lẻ, tự theo truyền thống, nhưng phải được gắn kết với thời hiện đại. Không nên tìm các vở kịch kể chuyện thời xưa trong các câu chuyện của nhóm.

Từ năm 2006, Studnia có tổ chức thường niên ở Vác-sa-va Liên hoan Quốc tế về Nghệ thuật Kể chuyện. Các dự án khác của họ bao gồm:

Egle – hoàng hậu rắn – chuyện cố tích Lithuana

Đại dương chuyện kể

Trang phục hiến pháp

Lịch sử Slavo

Vũ điệu chuyện kể, nghĩa là Chasydzi Piaseczno

Kể chuyện lúc ăn sáng


Ban Chuyên Tìm Thú vị Tuyệt vời

Kể chuyện trong Viện bảo tàng

Chuyện cổ tích người máy và nhiều hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đào tạo khác.

www.studnia.org