Sinh ra tại Mexico City năm 1989. Chị sống tại Vacsava từ tháng Tám năm 2010. Chị yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh và là người viết blog. Chị thực hiện bộ tài liệu ảnh ngôi nhà của Lew Trocki ở Mexico City cho cuốn "Sự suy sụp của nhà cách mạng" (Upadek Rewolucjonisty) của tác giả Betrand M. Patenaude Trocki, xuất bản tiếng Ba lan, nhà xuất bản Wydawnictwo Dolnośląskie năm 2010. Chị là chủ nhân của blog "Muy dom Polska" (mojdompolska.blogspot.com) (Ngôi nhà Ba lan của tôi), đề cập đến những điểm khác biệt văn hóa giữa Ba lan và Mê-hi-cô.
mojdompolska.blogspot.com