Dàn đồng ca nam "Żurawli" là khuôn mặt đại diện của Hội người Ukraina tại Ba lan. Thành viên của dàn đồng ca chính là những người thuộc dân tộc thiểu số Ukraina sống tại Ba lan.
Năm 1947, gần 150 nghìn người Ukraina buộc phải rời quê ở Đông Nam Ba lan đến sống tại vùng Ziemie Odzyskane (vùng Đất Tái Sát nhập, phía Tây và Tây Bắc Ba lan - chú thích người dịch). Hiện nay, con cháu của những người di dân sống tại khắp nơi trên lãnh thổ Ba lan, từ Kołobrzeg, Gdańsk, Koszalin, Biały Bór, Legnica đến Vacsava, cũng như tại Górowo Iławieckie, Kraków, Przemyśl và rất nhiều thành phố, thị trấn và làng quê khác. Vì sống cách xa nhau, thành viên của dàn đồng ca gặp gỡ tập luyện và lên kế hoạch biểu diễn một tháng một lần vào những ngày cuối tuần. Họ ví những cuộc gặp này với hiện tượng chim dư cư. Từ żurawli tiếng Ba lan chính là żurawie, tiếng Việt là cò.

Żurawli - Ukraiński Chór Męski (Dàn đồng ca nam Ukraina Żurawli)
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa

tel. (0-22) 679 96 77
fax. (0-22) 679 96 95
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zurawli.pl