Sinh ra tại Sierra Leone, anh là thành viên của nhóm ba lê quốc gia tham gia biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Anh tham gia nhóm Tohono trong vai trò diễn viên nhào lộn, không những chỉ múa mà còn biểu diễn trên cà kheo và sử dụng lửa.