Sinh năm 1968 tại Armenia, tốt nghiệp trường Điện ảnh tại Yerevan. Anh cũng là nhà dựng phim, quay phim, đạo diễn. Làm việc trong các các ê kíp sản xuất phim "Vodka lemon", "Voyage en Armenie", "Here". Sở thích của anh là văn học hiện đại và điện ảnh quốc tế.