Vũ công butoh, biên đạo múa. Khi là sinh viên, anh hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và nghệ thuật thị giác. Sau đó anh bắt tay vào nghiên cứu nghệ thuật múa, cơ thể người, sự tồn tại của con người nói chung. Trong các hoạt động nghệ thuật, anh chịu nhiều ảnh hưởng của jak các nghệ sỹ múa như Kazuo Ohno (butoh), Min Tanaka (butoh), Simone Forti (ba lê hậu hiện đại), Megumi Nakamura (ba lê cổ điển/ hiện đại), Masami Yurabe (butoh), và của nhiều nghệ sỹ của nhiều lĩnh vực khác như sân khấu, nghệ thuật thị giác, văn học, triết học, khoa học.
Sinh ra tại Kioto, Nhật năm 1976. Tốt nghiệp khoa Nông nghiệp trường ĐHTH Kioto. Luận văn tốt nghiệp của anh với tựa đề "Sfera Shizen" (Thiên nhiên) phân tích ý niệm Shizen (thiên nhiên) theo quan niệm toàn thể (holism).