Diễn viên múa, biên đạo múa và nhà sư phạm, sinh ra tại Paris. Anh là một trong những người đầu tiên của trường phái hip hop, lúc đó còn được gọi là funky, street jazz, soul jazz. Cùng lúc đó, anh tham gia biểu diễn và học latin-jazz, cũng như nhiều thể loại múa hiện đại và cổ điển khác. Anh đã biểu diễn ở các nhà hát nổi tiếng như: Moulin Rouge, Alcazar hay Paradis Latin Scala do Rio. Trong vòng hai mươi năm liền, anh dạy múa tại nhiều nước trên thế giới: Pháp, Brasil, Nhật, Hy lạp, Ấn độ.

Trang web: