Nhóm ca nhạc dân tộc theo đạo Karaite Dostłar (có nghĩa là "Bạn bè") được thành lập năm 2003 tại Vacsava. Đầu tiên nhóm có tên là Sanduhacz (Chim sơn ca), với thành viên là thanh thiếu niên theo đạo Karaite đến từ Ba lan và Litva. Năm 2006, bộ phận Ba lan của nhóm nhận tên mới là Dostłar.
Trang web:

www.dostlar.karaimi.org