Nữ nghệ sỹ sinh ra tại Utrera, được gọi là "thành phố cỉa tiếng hát flamenco”, trong gia đình di gan có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Cô được bố mẹ và họ hàng dậy hát từ khi còn bé.
Trang web:
www.lospayos.pl