Đội múa Ấn độ Mohini được thành lập trên cơ sở nhóm M. Niernsee Alapadma. Các nghệ sỹ múa biểu diễn đã 4 năm nay. Họ thường xuyên đi Ấn độ để học thêm những điệu múa cổ điển Ấn độ, như Bharatanatyam, Kathak dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân nổi tiếng, như Kapila Sharmy và Pt Arjuna Mishra.
Trang web:


www.mohini.art.pl