Nhóm Noche de boleros chơi thể loại nhạc bolero cổ điển, thể loại nhạc Tây ban nha và châu Mỹ La tinh hiện giờ thường hay bị quên lãng. Nhờ có sự hòa âm, phố nhạc rất mới lạ, nhóm nhạc đã khơi lại những điệu nhạc cổ của châu Mỹ Latinh và đem lại cho nó những âm sách mới.
Trang web:
www.boleros.pl