Nhà thiết kế đồ họa và đạo diễn phim người Mêhicô. Nổi tiếng với các hoạt động âm nhạc trong ban nhạc Plastilina Sound System. Trang web:
www.myspace.com/cesarpueblaplanetatierra
www.myspace.com/plastilinasoundsystemx
www.facebook.com/pages/PLASTILINA/56284609541barriovarsovia.blogspot.com