Yoga Terror là ban nhạc có cội nguồn quốc tế, chơi thể loại funk-rock/metal mãnh liệt. Qua âm nhạc, ban nhạc muốn thể hiện sự cởi mở với tính đa dạng văn hóa, sự khoan dung cho những sự khác biệt và cách nhìn tích cực đến với cuộc sống. Trang web:
www.myspace.com/yogaterror
www.yogaterror.com