Nghệ sĩ múa đạt tiêu chuẩn múa quốc tế cao nhất, cấp "S". Ngoài nhiều bằng, bằng khen và giải thưởng của các cuộc thi múa Ba lan và quốc tế, còn có bằng tốp nghiệp xuất sắc Trường Ba lê tại Dnepropetrov. Trang web:
www.akademiatanca.pl