Ban nhạc hai thành viên: Gamid Ibadullayev và Wojciech Kwapisiński. Gamid là tay trống người Azerbaijan, họa sĩ, nhà quay phim. Wojciech là tay đàn ghi ta của ban nhạc jazz Gaamera, trong ban nhạc Gamid Group, anh còn chơi nhạc cụ tare - một nhạc cụ dân tộc của người Azerbaijan. Nhóm nhạc chơi các tác phẩm thuộc dòng nhạc dân tộc, nhạc thử nghiệm đương đại.

Nhóm nhạc đã cho ra đĩa nhạc đầu tay mang tên "Bes" (tiếng Azerbaijan: "Năm"), với sự bảo trợ truyền thông của Kontynent Warszawa.