Anh là người Sômali, sống tại Ba lan 20 năm nay. Anh là người đề xuất các hoạt động ủng hộ nhà trẻ ở Godenlabe và việc tu sửa bệnh viện tại Adado miền trung Sômali. Anh hiện giữ chức vụ phó giám đốc Quỹ cho Sômali.
fundacjadlasomalii.home.pl